Sivas lisesi öğrencisi ilk milli gazeteyi çıkardı

Ekran Alıntısı.JPG

İrade-i Milliye, MİLLÎ İRADE, işgal altındaki Anadolu’da 1919’da başlayan Kurtuluş mücadelesinin ilk yayın organı idi. Sivas Kongresi’nde karar alınmış ve İrade-i Milliye gazetesi yayına başlamıştı. Sorumlu müdürü 22 yaşında bir gençti: Demircizade Selahattin (ulusalerk). Yazı işleri müdürü Mazhar Müfit bey. Gazete başlığı altında şu ibare yeralmıştı:


“Milletin arzu ve isteklerinin savunucusudur.”

“Milli Mücadele Hareketi”nin sesi olarak yayın hayatına başlayan “İrade-i Milliye” gazetesinin basıldığı matbaa makinesi, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nde sergileniyor.kongre4.JPG